نامگذاری تعدادی از معابرفرعی به نام شهدای گرانقدر

شهرداران انلاین/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امروز و در یکصد وسی و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ابتدا لایحه نامگذاری چند معبر فرعی به نام شهیدان والامقام در دستورکار قرارگرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به نامگذاری معبر فرعی ۲۲ بهمن ۴۴ با حفظ شماره […]

شهرداران انلاین/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امروز و در یکصد وسی و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ابتدا لایحه نامگذاری چند معبر فرعی به نام شهیدان والامقام در دستورکار قرارگرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به نامگذاری معبر فرعی ۲۲ بهمن ۴۴ با حفظ شماره به نام شهید هاشم پشانی، معبر فرعی صبا ۳۰ با حفظ شماره به نام شهید اسدالله اکبری، معبر فرعی صبا ۶۹ با حفظ شماره به نام شهید رضا مقیمی، معبر فرعی شهید صارمی ۱۷/۳۸ با حفظ شماره به نام شهید حمید صداقت شاندیز، معبر فرعی شهید نوکاریزی ۱ واقع در پیروزی ۶ با حفظ شماره به نام شهید علیرضا شرفی اقدام کند.

همچنین براساس این مصوبه، معبر فرعی هاشمیه ۵/۶۲ با حفظ شماره به نام شهید حسن محمودی، معبر فرعی دانشجو ۱۲ با حفظ شماره به نام شهید قربانعلی عابدی، معبر فرعی پژوهش ۱۱ با حفظ شماره به نام شهید مرتضی لوایی مشهدی ومعبر فرعی اقدسیه ۱۰ با حفظ شماره به نام شهید محمد صالحی کلات، معبر فرعی ۲۲ بهمن۴ واقع در بلوار ۲۲ بهمن (منطقه ۳) با حفظ شماره به نام رشادت،معبر فرعی ۲۲ بهمن۲۶ واقع در بلوار ۲۲ بهمن (منطقه ۳) با حفظ شماره به نام بشارت و سالن ورزشی واقع در معبر فرعی امامت ۴۹ (منطقه ۱۱) به نام مادر و کودک نامگذاری شد.

بهره‌مندی همکاران بازنشسته شهرداری و افراد تحت تکفل ایشان از خدمات تکمیل درمان شهرداری و همچنین تعیین نرخ کرایه مینی بوس در خطوط با مسیر کوتاه از دیگر مصوبات یکصدو سی وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد بود.