نامگذاری یک بلوار و نصب یادمان به نام مدافعان سلامت/تمدید اقدامات برای کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،امروز و در یکصدو سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهرمشهد ابتدا لایحه تغییرنام یک بلوار، نامگذاری یک معبر و درج یک زیرنویس در تابلو یک بوستان در دستور کار قرارگرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به تغییر نام بلوار شهید محمود […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،امروز و در یکصدو سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهرمشهد ابتدا لایحه تغییرنام یک بلوار، نامگذاری یک معبر و درج یک زیرنویس در تابلو یک بوستان در دستور کار قرارگرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به تغییر نام بلوار شهید محمود صابری، جنب بیمارستان امام رضا (ع) به نام شهدای مدافع سلامت با رضایت خانواده شهید، نامگذاری معبر سرافرازان ۴۹ با حفظ شماره به نام شهید محمود صابری و همچنین درج زیرنویس “یادمان مدافعین سلامت” بر تابلوی بوستان جامی، جنب ساختمان سازمان نظام پزشکی اقدام کند.

تمدید اقدامات حمایتی شهرداری مشهد برای کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا

در ادامه این جلسه ، لایحه اقدامات حمایتی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی ازکرونا در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت که براساس آن مشاغل آسیب دیده از کرونا مانند یک سال و نیم گذشته پس از شیوع کرونا شامل حمایت هایی از سوی مدیریت شهری خواهند شد که این لایحه از سوی شورای شهر به تصویب رسید.

همچنین تصویب لایحه کمیسیون رفع موانع، تصویب لایحه اصلاح بند ۱۳ مصوبه تشویق و ترغیب اهالی بافت فرسوده آبکوه به نوسازی و بهسازی این بافت، تصویب لایحه مجوز واگذاری دارایی های شهرداری مشهد در پروژه سامانیه و تصویب لایحه تمدید مهلت مصوبه تعیین تکلیف چگونگی ادامه پروژه بوم پارک کشف‌رود به مدت ۳ ماه از دیگر مصوبات یکصد و سی وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود.