نام ۳۴ معبر و بوستان در سطح شهر تهران تغییر یافت

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، شصت و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد. در ابتدا محمد جواد حق شناس با توضیح در این باره گفت: آماری که وجود دارد، در ۵ دوره در دوره شورا، در دوره اول و پنجم کم‌ترین میزان نامگذاری انجام […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، شصت و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

در ابتدا محمد جواد حق شناس با توضیح در این باره گفت: آماری که وجود دارد، در ۵ دوره در دوره شورا، در دوره اول و پنجم کم‌ترین میزان نامگذاری انجام شده و مجموعاً ۶۰۰ نامگذاری داشتیم اما در یکی از دوره‌های قبل ۶ هزار تغییر نام داشتیم.

وی افزود: پیشنهاد کمیته نامگذاری درباره نامگذاری ۳۱ معبر، دو بوستان و یک مورد زمین چمن است. در همین راستا پیشنهاد ما مبنی بر نامگذاری زمین چمن جدید احداث به نام شهید مرتضی عبدالله وند، بوستان ۱۷ شهریور به نام شهیدان گمنام در منطقه ۱۷ و بوستان الاله به نام شهدای ۱۷ شهریور در منطقه ۱۸ است. تمامی این موارد دارای تکرار نام بوده است.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری با طرح پرسشی گفت: در بند یک بوستان ۱۷ شهریور به بوستان شهدای گمنام تغییر نام یافته و در بند دو بوستان الاله به شهدای ۱۷ شهریور تغییر نام یافته است.

وی افزود: این چه نوع جابه جایی است.

در نهایت تمامی بندهای این لایحه به جز بند ۱، ۲ و ۲۸ با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه بند ۱ و ۲ جابه جا شدند.

در ادامه محمود میرلوحی با طرح سوالی گفت: عنصری از شعرای معروف کشور است و باز مشاهده می‌کنیم که دوستان قصد تغییر نام خیابان عنصری را دارند و نباید نام یک شاعر معروف را تغییر بدهیم در گذشته نیز نام خیابانی به نام عطار نیشابوری را تغییر دادیم.

حق شناس در پاسخ به میرلوحی گفت: ما هم نسبت به مبنای سوال آقای میرلوحی و تغییر نام خیابان‌های به نام شاعران حساس هستیم. در حال حاضر خیابان اصلی به نام عنصری را داریم و این مورد یک کوچه فرعی است.

در نهایت بند یک و دو جابه جا شدند و بند ۲۸ نیز تثبیت شد.

باقی بندها نیز با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.