نشاط اجتماعی گذر از آسیب‌ها / نشاط اجتماعی بر نشاط فردی مقدم‌تر است

طراحان شهری در اغلب نقاط دنیا سعی دارند با استفاده از نظریه‌های روانشناسی به طراحی مناطقی بپردازند که بیشترین حس شادی را به ساکنان منتقل می‌کند تا از این طریق، رفاه و نشاط شهروندی را بدست بیاورند. زمانی که مردم جامعه از شادی برخوردار باشند تعلق و ارتباطات اجتماعی، مطلوب رضایت از زندگی و انگیزه […]

طراحان شهری در اغلب نقاط دنیا سعی دارند با استفاده از نظریه‌های روانشناسی به طراحی مناطقی بپردازند که بیشترین حس شادی را به ساکنان منتقل می‌کند تا از این طریق، رفاه و نشاط شهروندی را بدست بیاورند.
زمانی که مردم جامعه از شادی برخوردار باشند تعلق و ارتباطات اجتماعی، مطلوب رضایت از زندگی و انگیزه کار و تلاش بیشتر می‌شود و توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد، چنین جامعه‌ای مسیر پیشرفت و ترقی را طی خواهد کرد.
امروزه داشتن شهری با نشاط و شاد به عنوان یکی از دلایل اصلی سیستم‌های مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است، از این رو برنامه ریزان شهری برای داشتن شهری سرزنده و شاد تلاش می‌کنند تا با حذف فضاهای بی دفاع شهری تأثیر این فضاها را بر ساکنان آن شهر و محله بررسی کنند.طراحان شهری به شیوه‌های گوناگونی در تلاش هستند فضاهایی پرشوری به وجود آورند تا حس شادی را میان شهروندان افزایش دهند.
مثلا می توان گفت، رنگ‌های شاد نقش مهمی در روانشناسی ایفا می‌کند، طراحی و ساخت پیاده‌راه‌هایی مانند رنگین‌کمان تا نشاط مردم را حین قدم زدن به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. توسعه فضاهای سبز در مقیاس کوچک و بزرگ از دیگر تدابیری است که توسط مدیران شهری برای نشاط اجتماعی میان شهروندان در مناطق احداث می‌شود.
باید اشاره کرد، شادی و نشاط فردی و اجتماعی بر یکدیگر تأثیر دارند، اما نشاط اجتماعی بر نشاط فردی اولویت دارد؛ یعنی هرچه محله و شهروند شاد و با نشاط اجتماعی بالاتری داشته باشد، بر نشاط فردی تأثیر بیشتری دارد و منجر به افزایش شادی و نشاط فردی می‌شود.
دستیابی به شادی هدف همه انسان‌ها است که امروز در تمام طرح‌ها و برنامه ریزی های شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است؛ در جامعه ما شادی پدیده‌ای است که با گذر زمان کمرنگ می‌شود و این نیازمند توجه به بحث نشاط و شادی اجتماعی است.پس نمی‌توان تأثیر محیط و فضاهای شهری در روح و روان شهروندان را نادیده گرفت، زیرا محیط زندگی، فراهم شدن شرایط پیاده روی و ارتباطات اجتماعی تأثیر خود را می‌گذارد.