نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه ۱۳۷ ناحیه ده

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک ، نشست تخصصی بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه۱۳۷ در ناحیه ۱۰ برگزارشد.
print
نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه 137 ناحیه ده

نشست تخصصی در خصوص بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه ۱۳۷ ناحیه ده

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک ، نشست تخصصی بررسی وضعیت پیام های شهروندی سامانه۱۳۷ در ناحیه ۱۰ برگزارشد.

به گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری منطقه یک :  نشستی با حضور چراغی شاهی مدیر سامانه ۱۳۷ ، شهردار ناحیه ۱۰، کارشناسان سامانه ۱۳۷ منطقه یک و مدیران و کارشناسان ادارات اجرایی این ناحیه برگزار شد.
ریس سامانه ۱۳۷ منطقه یک در این نشست که با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت این ناحیه جهت بهبود عملکرد ایشان برگزار گردید، ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی صحیح ، دقیق و سریع به پیام های ۱۳۷، عملکرد مطلوب سامانه مدیریت شهری شهرداری تهران را ضامن ارتقای رضایت شهروندان از نحوه خدمت رسانی این سازمان دانست و توجه به کاهش زمان پاسخگویی و رسیدگی فوری به پیامهای خطر ساز تاکید کرد .

چراغی شاهی در این نشست اذعان داشت تلاش مضاعف ، اصلاح فرآیندهای کاری و اجرایی و همچنین شفافیت و دقت در اجرای خدمات موجب رضایتمندی شهروندان خواهد شد .گفتنی است در این نشست آسیب شناسی در بخشهای مختلف انجام شدو راهکارهایی جهت بالا بردن رضایت شهروندان و پایین آوردن زمان پاسخگویی پیام ها به مدیران و کارشناسان ناحیه ارائه گردید.