نشست تخصصی مدل شهرسازی براساس نگرش اسلام

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این نشست با هدف معرفی و بررسی الگوی شهرسازی اسلامی و بهره گیری از راهبردهای ارائه شده در این الگو متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی و در راستای تدوین برنامه ی شهر مقدس مشهد به عنوان شهری در تراز تمدن اسلامی، برگزار شد. بنا بر این […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این نشست با هدف معرفی و بررسی الگوی شهرسازی اسلامی و بهره گیری از راهبردهای ارائه شده در این الگو متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی و در راستای تدوین برنامه ی شهر مقدس مشهد به عنوان شهری در تراز تمدن اسلامی، برگزار شد.

بنا بر این گزارش، این نشست تخصصی، اولین نشست با موضوع شهرسازی اسلامی است که در محل اندیشکده سیاستگذاری شهری برگزار می شود.

حیطه بندی و تعیین مرز شهرسازی، بررسی شبکه مسائل شهرسازی، تحلیل آیات و روایات و ارائه برخی از مصادیق شهرسازی اسلامی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست تخصصی مدل شهرسازی بر اساس نگرش اسلام است.

شایان ذکر است در طی برگزاری این نشست تخصصی جمعی از صاحب نظران و متخصصان حوزه شهرسازی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در موضوع شهرسازی اسلامی پرداختند.