نشست صمیمانه کارکنان سامانه ۱۳۷ با رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به همراه مدیر ، مشاور و معاون منابع انسانی سازمان ضمن حضور و دیدار با کارکنان سامانه ۱۳۷، به درخواست ها، مشکلات و دغدغه های آنان پاسخ داد.
print
نشست صمیمانه کارکنان سامانه 137 با رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

نشست صمیمانه کارکنان سامانه ۱۳۷ با رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به همراه مدیر ، مشاور و معاون منابع انسانی سازمان ضمن حضور و دیدار با کارکنان سامانه ۱۳۷، به درخواست ها، مشکلات و دغدغه های آنان پاسخ داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در این نشست نصریان ضمن تشکر از حضور رئیس سازمان بازرسی و حسن توجه ایشان به مسائل همکاران این سامانه ، به بیان توضیحاتی در خصوص اقدامات و فعالیت های صورت گرفته و موانع موجود در راستای دغدغه های کارکنان پرداخت و در ادامه ، پرسنل سامانه موضوعاتی را همچون مباحث رفاهی، شیفت بندی در ایام کرونا، استخدام نیروهای مامور در سامانه، ضرورت ارتقاء و بروز رسانی سیستم، کمبود نیرو و موارد مشابه مطرح نمودند.