نشست معاون درمان دانشگاه و رؤسای بیمارستانهای شهر بندرعباس

به گزارش بلدیه آنلاین ،دکتر منوچهر کمالی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و بیان موارد کلی این طرح،  هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی با رؤسای بیمارستانها و بررسی چالشهای پیش رو در خصوص اجرای بهتر این طرح عنوان کرد. مسئول واحد نظارت بر درمان این معاونت با بیان اینکه در راستای صدور […]

به گزارش بلدیه آنلاین ،دکتر منوچهر کمالی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و بیان موارد کلی این طرح،  هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی با رؤسای بیمارستانها و بررسی چالشهای پیش رو در خصوص اجرای بهتر این طرح عنوان کرد.

مسئول واحد نظارت بر درمان این معاونت با بیان اینکه در راستای صدور مجوز پروانه بهره برداری نیاز به تاییدیه آتش نشانی، استاندارد آسانسور، استاندارد سازی فضای فیزیکی، پیگیری بازدید فنی و بهداشتی که از لحاظ ایمنی و اعتبار بخشی حائز اهمیت است؛ گفت: موارد مذکور الزامی بوده و یک نماینده بصورت فعال جهت ثبت مستندات و پیگیری امور اختصاص داده شود.

وی در خصوص موارد تخطی(ماده ۳۳) و برنامه گردشگری سلامت(IPD)و چالش های مربوطه (عدم وجود کارشناس مربوطه، نبود سایت اینترنتی، عدم وجود پروانه های بهره برداری، مشکل مراکز در نداشتن مترجم و عدم آمادگی برخی از مراکز با وجود برگزاری کلاس و راهنمایی ها) به مواردی اشاره کرد.

مسئول ستاد هدایت (MCMC) دانشگاه در خصوص تعریف چهارچوب شفاف جهت کلیه اعزامها، فرآیند و الگوریتم برای موارد پیچیده اعزام بیمار و همچنین آماری از اعزام های بین بیمارستانها در استان و خارج استان مواردی عنوان کرد.

در ادامه رؤسای بیمارستانها درخصوص مسائل و چالشهای پیش روی بیمارستانها در راستای اجرای این طرح به تفکیک مشکلات خود را بیان کردند.

دکتر منوچهر کمالی ضمن تشکر از حضور رؤسای بیمارستانها اعلام کرد: نشست دیگری در جهت پیگیری و رفع مشکلات و همچنین چالش های اجرای پروانه بهره برداری بیمارستانها برگزار خواهد شد.