نصب المان های متناسب با ماه مبارک رمضان در میادین سطح شهر قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ، المان های متناسب با ماه مبارک رمضان در میادین سطح شهر قاین توسط شهرداری قاین نصب شد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ، المان های متناسب با ماه مبارک رمضان در میادین سطح شهر قاین توسط شهرداری قاین نصب شد.