نصب روز شمار پروژه های عمرانی برای نظارت مردم انجام شود/دهه فجر سنجشی برای عملکرد عمرانی شهردار است

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به پیگیری مستمر اعضای شورای شهر از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهر، گفت: بر اساس دغدغه اعضای شورای شهر در خصوص تسریع و انجام به موقع پروژه های عمرانی شهر، برنامه منظم و مستمر بازدید از این پروژه ها در دستور کار است که بر اساس این […]

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به پیگیری مستمر اعضای شورای شهر از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهر، گفت: بر اساس دغدغه اعضای شورای شهر در خصوص تسریع و انجام به موقع پروژه های عمرانی شهر، برنامه منظم و مستمر بازدید از این پروژه ها در دستور کار است که بر اساس این برنامه زمان بندی ، روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس،مصیب نظری در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر بندرعباس، اظهار کرد: شورای شهر تاکید دارد برای پروژه ها باید برنامه زمانبندی تعریف شود و تابلو روز شمار آنها نیز در سطح شهر نصب شود تا مردم در جریان وضعیت اجرای پروژه قرار گیرند و در صورت عقب افتادن روند اجرا، این حق خود را از ما مطالبه نمایند.وی در خصوص حمایت اعضای شورای شهربندرعباس برای تامین مالی این پروژه ها، تصریح کرد: همه اعضای شورای شهر برای رفع گره های عمرانی شهر همراه و متفق القول هستند زیرا به نتیجه رسیدن این پروژه ها برای ما ، آسایش و رفاه مردم شهر نیز مهم است.رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تاکید کرد: قطعا دهه فجر امسال سنجشی برای عملکرد شهردار بندرعباس خواهد بود.