نصب ساعت_دیجیتالی در ورودی شهر رودهن از سمت بومهن به همت واحد زیباسازی_شهرداری_رودهن

شهرداران آنلاین/حنیفی شهردار رودهن به تحول ورودی شهر رودهن با اجرای طرح های زیباسازی و نصب ساعت دیجیتالی اشاره کرد و افزود : زیبا سازی در ورودی یک شهر تأثیر فراوانی در جذب توریسم و گردشگر دارد. شهردار رودهن بر لزوم هویت بخشی به شهر رودهن در مبادی ورودی و خروجی تأکید کرد و اظهار داشت : […]

شهرداران آنلاین/حنیفی شهردار رودهن به تحول ورودی شهر رودهن با اجرای طرح های زیباسازی و نصب ساعت دیجیتالی اشاره کرد و افزود : زیبا سازی در ورودی یک شهر تأثیر فراوانی در جذب توریسم و گردشگر دارد.

شهردار رودهن بر لزوم هویت بخشی به شهر رودهن در مبادی ورودی و خروجی تأکید کرد و اظهار داشت : ورودی شهر یکی از مهمترین بخش هایی است که در نگاه اول نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند .

وی اجرای طرح های جدید و خلاق در ساماندهی ورودی شهر را علاوه بر نصب این ساعت جدید ضروری دانست و خاطر نشان کرد : رسالت شهرداری رودهن استفاده از طرح های جدید توسط کارشناسان و هنرمندان است تا فضای شهری مناسب را برای شهروندان ایجاد نماید