داود بختیاری در راستای اجرای طرح ۳۶۰ درجه مطرح کرد؛

نصب و مرمت استوانه‌های ترافیکی هشدار دهنده در معابر ناحیه ۶ منطقه۲۲ تهران

به گزارش خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی منطقه ۲۲ تهران، شهردار ناحیه ۶ منطقه۲۲ از نصب و مرمت استوانه‌های ترافیکی هشدار دهنده در معابر سطح ناحیه در راستای طرح ۳۶۰ درجه خبر داد. داود بختیاری بیان کرد: در راستای طرح ۳۶۰ درجه و بازدید کارشناسان اداره ترافیک ناحیه از معابر، […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی منطقه ۲۲ تهران، شهردار ناحیه ۶ منطقه۲۲ از نصب و مرمت استوانه‌های ترافیکی هشدار دهنده در معابر سطح ناحیه در راستای طرح ۳۶۰ درجه خبر داد.
داود بختیاری بیان کرد: در راستای طرح ۳۶۰ درجه و بازدید کارشناسان اداره ترافیک ناحیه از معابر، مرمت و نصب استوانه‌های ترافیکی هشدار دهنده و سایر علائم ترافیکی در دستور کار قرار دارد و به صورت مستمر در حال انجام است.
او ادامه داد: در همین راستا به منظور هدایت صحیح رانندگان در مواقع شب و تاریکی، تسهیل و ایمنی در تردد وسایل نقلیه، ورودی های معابر، تبادل کندرو به تندرو و بالعکس این استوانه ها نصب شده است.