نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ضروری است

شهرداران آنلاین/نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ضروری است مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ها کارگشا است، گفت: مدیران با جدیت می توانند پیگیر رفع مشکلات و موانع در پروژه ها باشند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، محمود تیموری با بیان اینکه در پروژه […]

شهرداران آنلاین/نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ضروری است
مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ها کارگشا است، گفت: مدیران با جدیت می توانند پیگیر رفع مشکلات و موانع در پروژه ها باشند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، محمود تیموری با بیان اینکه در پروژه های تقاطع غیر همسطح شهید حاج قاسم سلیمانی، پل طبیعت، پل شاهوار ، میدان الغدیر و ساختمان جدید شهرداری شاهرود به طور همزمان عملیات اجرایی با جدیدت در حال انجام است، افزود: نظارت برای کسب اطمینان از این که اقدامات و فعالیت های اجرای در جهت اهداف پیش بینی و مطابق برنامه ریزی پیش رود.
وی ضمن بیان این مطلب که در پروژه های ذکر شده افزایش نیروی کار اجرایی، راه اندازی شیفت های شبانه کاری و تسریع در خرید تجهیزات از سوی پیمانکار دیده و انجام شده است، ابراز داشت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که پروژه های ذکر شده در تاریخ مقرر به پایان رسیده و شاهد رشد و پیشرفت شاهرود با صفا باشیم.