نقش محوری کارخانه در پیشبرد اهداف سازمان مدیریت پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان سرمایه انسانی حاضر در کارخانه پردازش پسماند را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت و بازدهی فرآیند پردازش پسماند دانست و گفت: از جمله نقاط قوت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برخورداری از بدنه انسانی متخصص و مسئولیت‌پذیر است

نقش محوری کارخانه در پیشبرد اهداف سازمان مدیریت پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان سرمایه انسانی حاضر در کارخانه پردازش پسماند را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت و بازدهی فرآیند پردازش پسماند دانست و گفت: از جمله نقاط قوت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برخورداری از بدنه انسانی متخصص و مسئولیت‌پذیر است

به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامرضا ساکتی در جریان بازدید از کارخانه پردازش پسماند و تولید کود کمپوست، ضمن حضور در خط پردازش و گفت و گو و تبادل نظر با عوامل و پرسنل کارخانه، بر نقش محوری کارخانه در پیشبرد اهداف سازمان مدیریت پسماند تاکید و اظهار کرد: کارخانه پردازش پسماند خط مقدم فعالیت‌های این سازمان است و هر اقدام و برنامه‌ریزی که در زمینه مدیریت پسماند در سطح شهر صورت می‌گیرد، نتیجه آن به کارخانه ختم می‌شود؛ از این رو یکی از رویکردهای اصلی ما در مدیریت پسماند، بهینه‌سازی روش‌ها و فرآیندها و به روزرسانی تجهیزات در کارخانه است.

وی سرمایه انسانی حاضر در کارخانه پردازش پسماند را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت و بازدهی فرآیند پردازش پسماند دانست و افزود: از جمله نقاط قوت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برخورداری از بدنه انسانی متخصص و مسئولیت‌پذیر است که باعث می‌شود رسیدن به تکنولوژی و فناوری‌های نوین، فرایند پردازش پسماند و تولید کود آلی در کارخانه هیچ گاه با وقفه مواجه نشود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر یکسان بودن جایگاه انسانی کلیه پرسنل از جمله کارگران، کارمندان، عوامل تفکیک، رانندگان، عوامل فنی و… در سازمان مدیریت پسماند تأکید کرد و خاطرنشان کرد: سختی کار در فرآیند پردازش پسماندها، بر کسی پوشیده نیست و ما نیز با حضور مستمر در خطوط و تجربه کردن وظایف پرسنل این بخش از سازمان، ضمن ارج نهادن به زحمات آنها، سعی می‌کنیم شرایط و تسهیلات لازم را برای بهبود کیفیت شرایط و محیط کار فراهم آوریم.

کد محتوا ۴۱۷۲۱