نمایشگاه، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی در اصفهان

شهردار اصفهان نمایشگاه بین المللی را نماد رشدیافتگی و مقدمه توسعه دانست و گفت: نمایشگاه اصفهان با فضا و ساختار بسیار مناسب، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی است.

نمایشگاه، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی در اصفهان

شهردار اصفهان نمایشگاه بین المللی را نماد رشدیافتگی و مقدمه توسعه دانست و گفت: نمایشگاه اصفهان با فضا و ساختار بسیار مناسب، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی است.

علی قاسم زاده در بازدید از نمایشگاه بین المللی اصفهان و بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان، با اشاره به اینکه تحول روزانه در شهر به بهتر شدن کیفیت زندگی شهروندان می انجامد، افزود: تلاش میکنیم با استفاده از بسترهای مطلوبی نظیر نمایشگاه، پیش نیازهای بهبود فضای اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی مردم را فراهم آوریم.

وی معماری نمایشگاه بین المللی اصفهان را دلنشین خواند و ادامه داد: نوع معماری نمایشگاه بین المللی اصفهان به صورت دقیق بیانگر ویژگی های مطلوب فرهنگی و تمدنی این شهر است و جلوه های زیبایی از تاریخ اصفهان را به نمایش میگذارد.

شهردار اصفهان نمایشگاه را یک نقطه استراتژیک برای هر شهر علاقمند به توسعه و تمدن دانست و تاکید کرد: نمایشگاه های مختلف به عنوان رویدادهای کلیدی در سطح شهر، به ارتقای دانش کمک می کنند و مهارت افزایی را در میان مخاطبان افزایش می دهند؛ این افزایش دانش و مهارت، جلوه های مطلوبی در ساخت و ساز، کشاورزی، صنعت و دیگر حوزههای موجود در اکوسیستم زندگی شهری پیدا می کند و در نهایت به افزایش ثروت ملی می انجامد.

 

.

کد محتوا ۴۰۹۹۱

برچسب ها