نهمین سری ارتباط تلفنی شهردار نجف آباد در سال ۱۴۰۰

شهرداران آنلاین/شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل موارد شهری و شهروندی  و رعایت پروتکلهای بهداشتی، دیدارهای مردمی خود را بصورت تلفنی در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری نجف آباد برگزار می نماید. هموطنان عزیز نجف آبادی می توانند دوشنبه هر هفته از ساعت ۹صبح الی ۱۲ با تماس با […]

شهرداران آنلاین/شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل موارد شهری و شهروندی  و رعایت پروتکلهای بهداشتی، دیدارهای مردمی خود را بصورت تلفنی در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری نجف آباد برگزار می نماید.

هموطنان عزیز نجف آبادی می توانند دوشنبه هر هفته از ساعت ۹صبح الی ۱۲ با تماس با تلفن ۱۳۷ اقدام به ارتباط با شهردار و طرح موارد و مسائل مورد نظر خویش نمایند.