نگاه ویژه به بانوان در برنامه شورای ششم شهر تهران

شهرداران انلاین/سوده نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های حوزه زنان و خانواده برای اجرا در شورای جدید شهر تهران، اظهار داشت: اینکه بنده به تنهایی به ارائه برنامه در این خصوص بپردازم امر صحیحی نیست چراکه فراکسیون زنان متشکل از ۴ عضو زن در شورا با هم فکری و هم افزایی و همچنین مشورت از کارگروه‌های تخصصی قطعاً در […]

شهرداران انلاین/سوده نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های حوزه زنان و خانواده برای اجرا در شورای جدید شهر تهران، اظهار داشت: اینکه بنده به تنهایی به ارائه برنامه در این خصوص بپردازم امر صحیحی نیست چراکه فراکسیون زنان متشکل از ۴ عضو زن در شورا با هم فکری و هم افزایی و همچنین مشورت از کارگروه‌های تخصصی قطعاً در آینده نزدیک برنامه‌های خود را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: اما آن چیزی که باید به عنوان یک سیاست در برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه زنان دنبال شود، توجه به افزایش امنیت اجتماعی زنان در شهر، حمایت از زنان سرپرست خانوار و همچنین زنان کارآفرین با استفاده از روش کارآفرینی اجتماعی، است.

نجفی با تاکید بر لزوم افزایش رفاه اجتماعی برای بانوان ابراز داشت: یکی دیگر از سیاست‌های مهم در این حوزه، توجه به مناسب سازی فضاها و اماکن شهری ویژه بانوان و افزایش سرانه رفاهی و ورزشی ویژه بانوان است.

منتخب شورای ششم شهر تهران با تاکید بر لزوم توانمند سازی بانوان جامعه اظهار داشت: همانطور که می‌دانید توانمند سازی زنان یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار در کل دنیاست و بدون آن هیچ کشوری به تعالی و پیشرفت نخواهد رسید.

نجفی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری جدید نیز با توجه به نقش آفرینی اجتماعی قطعاً به این موضوع نگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره بر سیاست‌های پیشین در کشور مبنی بر حضور زنان در ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی بیان کرد: احیای ستاد توانمندسازی بانوان جهت اجرای برنامه‌های مد نظر در ساختار شهرداری و همچنین تلاش برای افزایش انتصاب مدیران زن را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.