همکاری سازمان مدیریت پسماند تهران و وین برای تبادل تجربیات

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران اجرایی سازمان مدیریت پسماند به منظور افزایش آگاهی و دانش روز در برنامه تشریح فعالیت‌های شهر وین در حوزه مدیریت پسماند به صورت مجازی شرکت کردند. در این جلسه که با هدف بهره مندی و استفاده مدیران سازمان از دانش روز حوزه مدیریت پسماند برگزار شد، مسئولین امور خدمات و پسماند شهرداری […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران اجرایی سازمان مدیریت پسماند به منظور افزایش آگاهی و دانش روز در برنامه تشریح فعالیت‌های شهر وین در حوزه مدیریت پسماند به صورت مجازی شرکت کردند.

در این جلسه که با هدف بهره مندی و استفاده مدیران سازمان از دانش روز حوزه مدیریت پسماند برگزار شد، مسئولین امور خدمات و پسماند شهرداری وین به معرفی این نهاد، برنامه‌ها، چارت سازمانی، شرح وظایف و طرح‌های اجرا شده در جهت ارتقای مدیریت بهتر پسماند این شهر پرداختند.

در ادامه جدیدترین سایت زباله سوز پسماند در وین معرفی و از طریق ارتباط ویدئویی، یک تور مجازی در این سایت برگزار شد که مدیران سازمان از آن بازدید کردند.

بعد از اتمام تور مجازی، مسئولان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ضمن تشریح وضعیت جمع آوری زباله در پایتخت، توضیحاتی را درباره طرح کاپ به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های پسماندی کشور ارائه دادند. نحوه اجرای این طرح، همکاری شهروندان و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت آن از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان، مدیران سازمان مدیریت پسماند دو شهر تهران و وین جهت بهره برداری بهتر از طرح‌ها و انتقال تجارب و زیرساخت‌های اولیه قول همکاری دادند.