همکاری مشترک فی مابین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و مرکز مشاوره روانشناختی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از  روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ باحضور رسول جهانداری رئیس سازمان ، محمد میرزاده کوهشاهی مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل آموزش و پرورش استان و مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان نشست همکاری مشترک فی مابین سازمان و مرکز مشاوره و […]

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از  روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ باحضور رسول جهانداری رئیس سازمان ، محمد میرزاده کوهشاهی مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل آموزش و پرورش استان و مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان نشست همکاری مشترک فی مابین سازمان و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شناختی برگزار شد.رسول جهانداری هدف از این نشست را کاهش فوریت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت روان دانش‌آموزان با موضوع ( راهکارهای مراقبت در برابر آسیب‌های اخلاقی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان ) و حضور مشاوران این حوزه در فرهنگسراهای سطح شهر و برنامه های فرهنگی بیان نمود.