هم افزایی و پیگیری مطالبات شهرداری های کلانشهرها از مهمترین اهداف مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

مجتبی فیلسوف زاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به ریاست زاکانی شهردار تهران و با هدف ارتباط شهرداری های کلانشهرها تشکیل شد و شهرداری های مراکز استانی بالای نیم میلیون نفر جمعیت […]

مجتبی فیلسوف زاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به ریاست زاکانی شهردار تهران و با هدف ارتباط شهرداری های کلانشهرها تشکیل شد و شهرداری های مراکز استانی بالای نیم میلیون نفر جمعیت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت کشور میتوانند به عضویت مجمع درآیند و در حال حاضر ۲۰ کلانشهر در آن عضویت دارند و قرار است با برگزاری نشست های فصلی در قالب کمیسیون های ده گانه از جمله کمیسیون های فرهنگی اجتماعی، اقتصاد شهری، فنی عمرانی مسایل و مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی افزود : از مهمترین اهداف مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، انتقال دانش و تجربیات بین شهرداریها، پیگیری مطالبات شهرداری ها از دولت و وزارتخانه ها،و سایر موارد مشترک است.

فیلسوف زاده در پایان گفت: در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران شهرداری ۸ کلانشهر به نمایندگی از سوی همه کلانشهرهای عضو مجمع حضور یافتند.

منبع خبر