واکسیناسیون کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد دیروز در حاشیه آغاز اجرای این طرح واکسیناسیون به خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واکسیناسیون کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد در برابر بیماری کرونا  آغاز شده است. سعید حسینقلی‌زاده خاطرنشان کرد: اتوبوسرانان و مینی بوسرانان شاغل در بخش سازمانی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد دیروز در حاشیه آغاز اجرای این طرح واکسیناسیون به خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واکسیناسیون کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد در برابر بیماری کرونا  آغاز شده است.
سعید حسینقلی‌زاده خاطرنشان کرد: اتوبوسرانان و مینی بوسرانان شاغل در بخش سازمانی و خصوصی در اولویت معرفی به مدیریت بهداشت هستند تا به تدریج به تمامی راهبران واکسن کرونا تزریق شود.
وی افزود: تمامی اتوبوسرانان و مینی بوسرانان که حدود سه هزار و ۵٠٠نفر هستند، مشمول دریافت واکسن کرونا خواهند بود.