واکسیناسیون کارکنان مترو

شهرداران آنلاین/رئیس ستاد مقابله و پیشگیری بیماری کرونا و مدیر اجرایی پروژه واکسیناسیون شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت واگن سازی در سالن ولایت شرکت بهره برداری متروی تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ درصد کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه واکسینه شده اند. به گزارش […]

شهرداران آنلاین/رئیس ستاد مقابله و پیشگیری بیماری کرونا و مدیر اجرایی پروژه واکسیناسیون شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت واگن سازی در سالن ولایت شرکت بهره برداری متروی تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ درصد کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه واکسینه شده اند.

به گزارش ایسنا، عباس نظری با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته در کنار پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، رانندگان تاکسی، کارکنان  سازمان پایانه ها و پارک سوارها ،شرکت کنترل و ترافیک و کارکنان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) نیز واکسینه می شوند، افزود: از امروز دوشنبه ۱۸مرداد ماه۱۴۰۰ شرایط واکسیناسیون کارکنان شرکت واگن سازی نیز محیا شده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۳۰۰۰ نفر از رانندگان تاکسی، بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان سازمان پایانه ها و پارک سوارها و بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در این مرکز واکسینه شده اند.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، نظری خاطرنشان کرد: واکسیناسیون کارکنان پیمانکاران شرکت بهره برداری متروی تهران نیز در حال انجام است و ظرف یکی دو روز آینده  فاز اول واکسیناسیون کارکنان شرکت به پایان می رسد.