واکسیناسیون اتوبوسرانان

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید حسینقلی زاده مقدم در این خصوص، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد، واکسیناسیون کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد در برابر بیماری کرونا از دو هفته پیش آغاز شد. وی با بیان اینکه اتوبوسرانان و مینی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید حسینقلی زاده مقدم در این خصوص، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد، واکسیناسیون کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد در برابر بیماری کرونا از دو هفته پیش آغاز شد.

وی با بیان اینکه اتوبوسرانان و مینی بوسرانان شاغل در بخش سازمانی و خصوصی در اولویت بوده اند، اظهارکرد: برهمین اساس تاکنون ۲۵۰۰ نفر از اتوبوسرانان و مینی بوسرانان به مدیریت بهداشت معرفی شده و دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و مابقی نیز به تدریج واکسینه خواهند شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه تمامی اتوبوسرانان و مینی بوسرانان مشمول دریافت واکسن کرونا خواهند بود، ادامه داد: براین اساس حدود ۳۵۰۰ نفر مشمول دریافت واکسن کرونا خواهند بود.