واگذاری خدمات عمومی مشترکین شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی به دفاتر پیشخوان

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدمهدی اسدی با بیان این مطلب، اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم مراجعات به دفاتر مرکز افزایش پیدا کرده بود، به منظور کاهش سفرهای درون شهری و ترافیک در سطح شهر بخشی از خدمات عمومی مشترکین این شرکت به دفاتر پیشخوان واگذار شد. وی ادامه داد: […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدمهدی اسدی با بیان این مطلب، اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم مراجعات به دفاتر مرکز افزایش پیدا کرده بود، به منظور کاهش سفرهای درون شهری و ترافیک در سطح شهر بخشی از خدمات عمومی مشترکین این شرکت به دفاتر پیشخوان واگذار شد.

وی ادامه داد: این خدمات شامل فعالسازی حساب کاربری و پیامک کسر شارژ پلاک خودرو، واگذاری اشتراک ماهیانه پارکینگ ها غیرحاشیه ای، ارائه خدمات ویژه به خانواده شهدا، جانبازان و توانیابان، انتقال شارژ بین پلاک ها و ارائه ریزتراکنش های پلاک خودرو می شود.