وحیدرضا محمدی شهردار منطقه 22 به عنوان نماینده شهرداری تهران در این قرارگاه قدس تهران انتخاب شد. – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۸:۵۰