ورود روزانه هزار تن پسماند به چرخه مدیریت پسماند اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: پسماند تر که حاوی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی است در فرایندهایی در طول چهار ماه به کود کمپوست تبدیل شده که این کود برای کشاورزی و فضای سبز شهری استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: پسماند تر که حاوی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی است در فرایندهایی در طول چهار ماه به کود کمپوست تبدیل شده که این کود برای کشاورزی و فضای سبز شهری استفاده می‌شود.

غلامرضا ساکتی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه روزانه حدود یک هزار تن پسماند خانگی به کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان وارد می‌شود، اظهار کرد: در این کارخانه، سه خط فعال برای پردازش و تفکیک پسماندهای تر وجود دارد که پیمانکاران، عوامل فنی و نیروهای متخصص، فرآیند مدیریت پسماند در این خطوط را کنترل می‌کنند.

وی ادامه داد: در فرآیند پردازش، بخش‌های گوناگون این پسماندها جداسازی شده و پس از انتقال بخش آلی به فرآیند تولید کود، بخش پسماندهای خشک قابل بازیافت مانند نایلون‌های پلاستیکی و فلزات موجود در پسماند تر نیز توسط عوامل انسانی جداسازی شده و مجدداً بازیافت می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اضافه کرد: پسماند تر که حاوی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی است در فرایندهایی در طول چهار ماه به کود کمپوست تبدیل شده که این کود برای کشاورزی و فضای سبز شهری استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از پسماندها، به ریجکت یا همان بخش غیر قابل بازیافت مربوط می‌شود، افزود: برنامه‌ریزی ها برای مدیریت این بخش از پسماندها نیز صورت گرفته و پروژه‌هایی همچون پیرولیز جهت تبدیل آن به سوخت مایع در دستور کار این سازمان قرار دارد؛ امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم آن را به بهره برداری برسانیم و از این طریق خدمات مؤثری را به شهروندان و محیط زیست ارائه دهیم.

ساکتی خاطرنشان کرد: در کارخانه پردازش پسماند حوزه‌های دیگری نیز فعالیت می‌کنند که از جمله می‌توان به آزمایشگاه تخصصی این سازمان در زمینه پایش پسماندهای ورودی به کارخانه و کنترل کیفیت کود آلی حاصل از پسماندهای تر و موارد خارج از سازمان مانند پایش آب‌های زیر زمینی اشاره کرد.

کد محتوا ۴۲۰۳۴