ورود ۵٠ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۶:۳۶