وزارت نیرو دلایل قطعی مکرر برق را اعلام کند

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی در جلسه صبح سه شنبه شورای شهر تهران در سخنان ابتدایی خود، ضمن تبریک روز قلم گفت: تکریم واقعی اهل قلم با تبریک مناسبتی نیست بلکه این افراد نیازمند تأمین امنیت مالی، اجتماعی و سیاسی هستند که متأسفانه طی سال‌های اخیر بسیاری از اهالی قلم با دشواری روبرو بوده‌اند. […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی در جلسه صبح سه شنبه شورای شهر تهران در سخنان ابتدایی خود، ضمن تبریک روز قلم گفت: تکریم واقعی اهل قلم با تبریک مناسبتی نیست بلکه این افراد نیازمند تأمین امنیت مالی، اجتماعی و سیاسی هستند که متأسفانه طی سال‌های اخیر بسیاری از اهالی قلم با دشواری روبرو بوده‌اند.

وی افزود: شورای پنجم مفتخر است که علیرغم تمامی نقدها هیچگاه در مسیر معدوم کردن قلمی گام برنداشته است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره بر قطعی برق در روزهای اخیر اظهار داشت: قطعی‌های مکرر برق منجر به بروز مشکلات عدیده ای شده و حداقل توقع بدیهی شهروندان این است که به صورت شفاف دلایل قطعی‌های از سوی وزارت نیرو اعلام شود و برای حل این مشکل تلاش شود.