وزیر کشور بر مقابله با بسترهای فساد زا در شهرداری‌ ها تاکید کرد

۱۴۰۰/۰۹/۲۸   دکتر وحیدی از عزم جدی وزارت کشور در ریشه یابی بسترهای فسادزا در شهرداریها خبر داد و تاکید کرد: در این راستا پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری در اولویت قرار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی که در اولین جلسه شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداری […]

۱۴۰۰/۰۹/۲۸
 

دکتر وحیدی از عزم جدی وزارت کشور در ریشه یابی بسترهای فسادزا در شهرداریها خبر داد و تاکید کرد: در این راستا پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری در اولویت قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی که در اولین جلسه شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن سخن می گفت، افزود: در اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، فرامین مقام معظم رهبری و احکام برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعی بر ضرورت و اهمیت رسیدگی به مساله فساد تاکید شده است.

وی در ادامه ضمن استماع گزارش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در این خصوص با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم مقابله با فساد و پیشگیری از بروز زمینه ها و بسترهای فسادزا در کشور می باشد، گفت: در این راستا شناسایی گلوگاههای فساد در مجموعه مدیریت شهری و روستایی با توجه به ارتباط مستمر شهرداریها، دهیاری ها و شوراها با مردم از جایگاه مهمی برخوردار است و در اولویت وزارت کشور و همچنین استانداریها قرار دارد.

وزیر کشور ادامه داد: علیرغم وجود بسترها و زمینه های فسادزا در شهرداریها،  به دلیل کثرت و تنوع وظایف و ماموریت های محوله، در گام نخست با شناخت تمامی ابعاد و جنبه های موضوع می بایست نسبت به اولویت بندی حوزه های ماموریتی فسادزا در شهرداریها اقدام نمود.

وحیدی افزود: همچنین با اولویت بندی ماموریتهای شهرداریها، تمرکز و برنامه ریزی در گام نخست بر حوزه شهرسازی و معماری و حوزه مالی و اقتصادی باید صورت گیرد و با احصاء دقیق زمینه ها و بسترهای فساد زا، اهتمام جدی برای اصلاح فرآیندها و رویه های حاکم انجام شود.

شایان ذکر است، اولین جلسه شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن با حضور وزیر کشور و نمایندگان دستگاههای نظارتی و قضایی ذیربط برگزار و در ابتدا گزارشی از سوی مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون موضوع و راهبردهای پاسخگویی و شفافیت و رسیدن به شهرداریهای شیشه ای ارائه گردید که بیان کننده شناخت ابعاد و زوایای موضوع و چگونگی رسیدگی به آن بود.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر گردید گزارش پایه تهیه شده، برای اعضای حاضر در جلسه ارسال و ظرف مدت دو هفته با اخد پیشنهادها نسبت به تکمیل آن و تنظیم گزارش نهایی اقدام شود.

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77RB2-.aspx