وصول مطالبات معوقه شهرداری

شهرداران آنلاین/شهرداربجنورد: وصول مطالبات معوقه شهرداری از دستگاههای اجرایی شهردار بجنورد در نشست مشترک مدیران مناطق و معاونین شهرداری با نماینده دانشگاه علوم پزشکی حول محور وصول مطالبات معوقه شهرداری بحث و تبادل نظر کردند. مهندس زارعی ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان در یک سال گذشته و در جدال با بیماری کرونا گفت : […]

شهرداران آنلاین/شهرداربجنورد: وصول مطالبات معوقه شهرداری از دستگاههای اجرایی شهردار بجنورد در نشست مشترک مدیران مناطق و معاونین شهرداری با نماینده دانشگاه علوم پزشکی حول محور وصول مطالبات معوقه شهرداری بحث و تبادل نظر کردند. مهندس زارعی ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان در یک سال گذشته و در جدال با بیماری کرونا گفت : امیدواریم هرچه زودتر سایه منحوس این بیماری از جامعه ما عبور کند و شاهد بازگشت سلامت به جامعه باشیم. مهندس زارعی درادامه با اشاره به مطالبات معوقه شهرداری از دستگاههای اجرایی گفت: خواست و اراده لازم درمدیریت شهری برای وصول این مطالبات وجود دارد و تاکنون پیگیری هایی انجام گرفته است و امیدواریم بخشی از آنها نهایی و محقق شود. دراین نشست مهندس طالب زاده نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان گفت : درتلاشیم تا کل مطالبات شهرداری بجنورد را در سامانه ثبت کنیم تا فرایند رسیدگی و نحوه پرداخت آن در قالب تهاتر اوراق مشارکت فراهم شود. وی از همکاری های شهرداری در توسعه خدمات درمانی تقدیر کرد و گفت: درتلاشیم تا حداکثر همکاری را در پاسخ متقابل بکار ببندیم.