وظایف عمرانی به سبک وسیاق شهردار بجنورد

شهرداران آنلاین/نشست مدیران اجرایی شهرداری : تقسیم وظایف عمرانی به سبک وسیاق شهردار بجنورد درجلسه ای که به ریاست مهندس زارعی شهردار بجنورد با حضور رئیس سازمان همیاری استان و معاونت این سازمان درحضور مدیران اجرایی شهرداری برگزار شد ، به حوزه بندی وظایف عمرانی شهرداری به منظور ایجاد استمرار خدمات و تسهیل در پیگیری […]

شهرداران آنلاین/نشست مدیران اجرایی شهرداری : تقسیم وظایف عمرانی به سبک وسیاق شهردار بجنورد درجلسه ای که به ریاست مهندس زارعی شهردار بجنورد با حضور رئیس سازمان همیاری استان و معاونت این سازمان درحضور مدیران اجرایی شهرداری برگزار شد ، به حوزه بندی وظایف عمرانی شهرداری به منظور ایجاد استمرار خدمات و تسهیل در پیگیری امور موضوعاتی مطرح شد. مهندس زارعی ضمن قدردانی از توجه مهندس هادیزاده – رئیس سازمان همیاری های استان به نیازهای شهرداری ، عنوان کرد : انجام امور عمرانی درشهر به رغم مشکلات پیش روی شهرداری ها ، مستلزم تقسیم بندی وظایف و تفکیک حوزه فعالیت هر منطقه است . شهردار عنوان کرد: به منظور تشدید نظارت بر کیفیت خدمات عمرانی درشهر درنظر داریم وظیفه کامل لکه گیری و مرمت معابر در سازمان عمران وباز آفرینی شهرداری برنامه ریزی شود و اجرای پروژه جوی و جدول – تجاری سازی و ایجاد پارک های محلات جدید تحت نظارت معاونین اجرایی شهرداری دو منطقه (مهندس گودرزی و معجزه ) به انجام برسد. مهندس زارعی افزود: طراحی و اجرای پارکها و عملیاتی کردن پروژه توسعه بخشی به پارکهای بش قارداش ، باباامان و دوبرار ازاین پس در معاونت فنی و امور زیربنایی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که به مدیریت شهری فرصت دیگری داده شود تا بتواند نیازسنجی مناطق شهری را جمع بندی کند. دراین جلسه مهندس هادیزاده ؛ رئیس سازمان همیاری های استان نیز طی سخنانی بیان داشت : خود را جدا از شهرداری نمی دانیم و برای کمک به شهرداری های استان بویژه شهرداری مرکز استان نگاه حمایتی ویژه ای داریم. مهندس هادیزاده افزود: دربخش توانمند سازی پارکهای محله و نصب وسایل بازی و ورزش و سرگرمی دراین بوستانها خواهد توانست بخشی از نیاز شما عزیزان را مرتفع کند و ما تمام قد برای رفع این مشکلات درخدمت شهرداری هستیم. وی ادامه داد: اولویت ما تهاتر و پروانه شناور است که امیدواریم زمینه مساعدی برای توسعه زیرساختی شهر را فراهم آوریم. این جلسه با ذکر صلواتی به پایان رسید.