پارکینگ کوهسنگی فردا افتتاح می شود

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ امیر سیاوش حجازی اظهار کرد: این پروژه با هدف استفاده مراجعین باغ موزه دفاع مقدس، فروشگاه شهرما و اهالی محله، در نیمه بهمن ماه سال گذشته با برنامه زمانبندی ۱۱۰ روزه شروع به کار کرد. وی ادامه داد: همچنین این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ امیر سیاوش حجازی اظهار کرد: این پروژه با هدف استفاده مراجعین باغ موزه دفاع مقدس، فروشگاه شهرما و اهالی محله، در نیمه بهمن ماه سال گذشته با برنامه زمانبندی ۱۱۰ روزه شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: همچنین این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت ۶۵۰ جای پارک واقع در انتهای خیابان کوهسنگی ۴۶ احداث شد تا مشکل جای پارک مناطق پیرامونی بوستان تفریحی کوهسنگی را کاهش دهد.

وی بیان کرد: این پروژه به مساحت ۳ هکتار دارای ۱۱ هزار مترمکعب خاکبرداری، اجرای جدول و کانیو به طول ۵۰۰۰ متر، ۳۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۲۷۰۰ تن آسفالت، رنگ آمیزی جداول به طول ۳۵۰۰ متر و اجرای خط کشی به طول ۸۰۰۰ متر می باشد.