پاکسازی چهره شهر از تبلیغات انتخاباتی

شهرداران آنلاین/به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، داود علی نیا مدیر خدمات شهری شهرداری اسلامشهر در این خصوص اظهار داشت: با صدور دستور صریح پاکسازی شهر از تبلیغات انتخاباتی در شب برگزاری انتخابات، ۱۴ تیم امحا توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت معابر شهر را پاکسازی و اقلام‌ انتخاباتی را امحا نمایند. ➕وی در ادامه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، داود علی نیا مدیر خدمات شهری شهرداری اسلامشهر در این خصوص اظهار داشت: با صدور دستور صریح پاکسازی شهر از تبلیغات انتخاباتی در شب برگزاری انتخابات، ۱۴ تیم امحا توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت معابر شهر را پاکسازی و اقلام‌ انتخاباتی را امحا نمایند.

➕وی در ادامه از ستادهای انتخابات نامزدهای انتخاباتی قدردانی کرد و گفت : تمام ستادها همکاری لازم را با خادمین خود در خدمات شهر داشته اند و بسیاری از آنها در این عملیات جمع آوری مشارکت کردند، همچنین آثار محدود بجا مانده در دیوارها و جداول سطح شهر در ۲۴ ساعت آینده با بکارگیری ۱۰ دستگاه واتر جت و بسیج پرسنل خدمات شهری از بین خواهد رفت و فضای شهر به حالت عادی باز خواهد گشت.