پاکسازی گسترده پوسترهای تبلیغاتی انتخابات در معابرسطح منطقه هفت

شهرداران آنلاین/عملیات پاکسازی گسترده پوسترهای تبلیغاتی انتخابات در معابر سطح منطقه هفت توسط نیروهای منطقه هفت انجام شد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز، با پایان یافتن زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نیروهای خدمات شهری منطقه هفت عملیات پاکسازی پوسترهای انتخاباتی را از جداره‌های معابر وخیابان‌های اصلی سطح منطقه را آغاز کرده‌اند.هدف از اجرای […]

شهرداران آنلاین/عملیات پاکسازی گسترده پوسترهای تبلیغاتی انتخابات در معابر سطح منطقه هفت توسط نیروهای منطقه هفت انجام شد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز، با پایان یافتن زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نیروهای خدمات شهری منطقه هفت عملیات پاکسازی پوسترهای انتخاباتی را از جداره‌های معابر وخیابان‌های اصلی سطح منطقه را آغاز کرده‌اند.
هدف از اجرای این طرح ارتقای زیباسازی نمای شهری و حذف آلودگی های بصری می باشد که تمامی پوسترهای انتخاباتی به همت نیروهای خدمات شهری منطقه هفت از سطح معابر پاکسازی خواهد شد.