پایان لوله گذاری پروژه پارس ویژه آبرسانی به پارک ساحلی ربیع

شهرداران آنلاین/ گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل این سازمان از پایان عملیات لوله گذاری پروژه پارس حدفاصل پل شهید هاشمی تا روبروی سازمان پارکها، خبر داد. سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: عملیات لوله گذاری پروژه […]

شهرداران آنلاین/ گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل این سازمان از پایان عملیات لوله گذاری پروژه پارس حدفاصل پل شهید هاشمی تا روبروی سازمان پارکها، خبر داد.
سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: عملیات لوله گذاری پروژه پارس از حدفاصل پل شهید هاشمی تا روبروی سازمان پارکها با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به آبرسانی به قسمتی از پارک ساحلی ربیع، عنوان کرد: با اجرای پروژه پارس قسمت عظیمی از پارک ساحلی شرقی حد فاصل پل شهید هاشمی تا روبروی سازمان پارکها از نعمت آب خام بهرهمند خواهد شد.
شجاعی نژاد در پایان با اشاره به متراژ لوله گذاری انجام شده، خاطرنشان کرد: پروژه پارس با همکاری فضای سبز منطقه یک و این سازمان با متراژ ۶۰۰ متر لوله گذاری پلی اتیلن، روز گذشته به پایان رسید.