پایان نوبت بندی آب دشتی و بهبود وضعیت آب شهر پارسیان و ۴ روستای همجوار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از پایان نوبت بندی آب شهر دشتی و بهبود وضعیت آب شرب شهر پارسیان و روستاهای همجوار خبر داد. به گزارش بلدیه آنلاین ،عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه به دلیل خشکسالی سال های اخیر، میزان آبدهی چاه ها کاهش چشمگیری داشته است، افزود: این وضعیت باعث شده تا […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از پایان نوبت بندی آب شهر دشتی و بهبود وضعیت آب شرب شهر پارسیان و روستاهای همجوار خبر داد.

به گزارش بلدیه آنلاین ،عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه به دلیل خشکسالی سال های اخیر، میزان آبدهی چاه ها کاهش چشمگیری داشته است، افزود: این وضعیت باعث شده تا ضمن تحت تاثیر قرار دادن سفره های زیر زمین ، میزان برداشت آب از چاه های موجود نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با هدف تامین نیاز آبی مشترکین پارسیان، اقدام به حفر و تجهیز یک حلقه چاه کرد که با تکمیل آن، نیاز آبی جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر بهبود یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه چاه جدید حفر شده بر نیاز آبی دو شهر پارسیان، دشتی و چهار روستای همجوار تاثیر مثبت گذاشته است، گفت: برای اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز این چاه، اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته عبدالحمید حمزه پور، میزان برداشت آب از این چاه، ۱۲ لیتر بر ثانیه است که تاثیر به سزایی در افزایش ظرفیت تولید آب مناطق یاد شده داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از پایان نوبت بندی آب شهر دشتی و بهبود وضعیت آب شرب شهر پارسیان و روستاهای همجوار خبر داد.

عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه به دلیل خشکسالی سال های اخیر، میزان آبدهی چاه ها کاهش چشمگیری داشته است، افزود: این وضعیت باعث شده تا ضمن تحت تاثیر قرار دادن سفره های زیر زمین ، میزان برداشت آب از چاه های موجود نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با هدف تامین نیاز آبی مشترکین پارسیان، اقدام به حفر و تجهیز یک حلقه چاه کرد که با تکمیل آن، نیاز آبی جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر بهبود یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه چاه جدید حفر شده بر نیاز آبی دو شهر پارسیان، دشتی و چهار روستای همجوار تاثیر مثبت گذاشته است، گفت: برای اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز این چاه، اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.به گفته عبدالحمید حمزه پور، میزان برداشت آب از این چاه، ۱۲ لیتر بر ثانیه است که تاثیر به سزایی در افزایش ظرفیت تولید آب مناطق یاد شده داشته است.