پایش میدانی پروژه های احداث پل اتصال کوی نصر به برج میلاد

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدید پیمان عباسی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران و حسن صفات شهردار منطقه ۲، از پروژه های بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه در محدوده منطقه ۲، پروژه های احداث پل دوچرخه بوستان فدک و پل اتصال کوی نصر به برج میلاد مورد ارزیابی قرار گرفت. طی این بازدید پیشرفت […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدید پیمان عباسی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران و حسن صفات شهردار منطقه ۲، از پروژه های بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه در محدوده منطقه ۲، پروژه های احداث پل دوچرخه بوستان فدک و پل اتصال کوی نصر به برج میلاد مورد ارزیابی قرار گرفت.

طی این بازدید پیشرفت عملیات اجرایی به منظور بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه در بلوارهای دادمان و خوردین پایش شد و درباره راهکارهای رفع موانع و تسریع عملیات اجرایی این سازه ها بحث و تبادل نظر شد.

بررسی میدانی اقدامات عمرانی در حال اجرا به منظور توسعه شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه ۲ از دیگر برنامه های این بازدید بود.