پروژه‌های عمرانی با رویکرد اوقات فراغت در اراک اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر پیمان عین القضاتی ظهر سه شنبه در بازدید اعضای شورای شهر اراک از خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه مدیریت شهری باید بر پایه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی باشد، اظهار کرد: اعضای شورای شهر اراک با شعار مباحث فرهنگی و اجتماعی از مردم شهر اراک رأی گرفتند و بالطبع انتظار می‌رود که رویکرد این […]

به گزارش خبرنگار مهر پیمان عین القضاتی ظهر سه شنبه در بازدید اعضای شورای شهر اراک از خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه مدیریت شهری باید بر پایه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی باشد، اظهار کرد: اعضای شورای شهر اراک با شعار مباحث فرهنگی و اجتماعی از مردم شهر اراک رأی گرفتند و بالطبع انتظار می‌رود که رویکرد این شورا فرهنگی و اجتماعی باشد.

رشد نامتوازن شهر اراک باید اصلاح شود

وی با اشاره به اینکه شهر فقط روگذر و زیرگذر نیست، ادامه داد: شهر اراک در طی سال‌های اخیر از رشد نامتوازنی در حوزه شهری برخوردار بوده است و به همین دلیل نیاز است که حوزه فرهنگی و اجتماعی این شهر بیش از گذشته تقویت شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: این کمیسیون به دنبال استفاده از ظرفیت‌های نخبگان و مردمی است و به دنبال این نیست که کارهای ارزشمند دوره‌های قبلی در حوزه فرهنگی و اجتماعی را دنبال نکند بلکه با استفاده از نقطه نظر اعضای کمیسیون دوره‌های قبلی شورای شهر برنامه‌هایی با پیوست فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند.

عین القضاتی گفت: با توجه به اینکه ابعاد توسعه فرهنگی وسیع و پیچیده است بنابر این دستیابی به آن در مدت کوتاه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند برنامه ریزی های دقیق‌تر و هم افزایی عموم مردم و مسئولان است.

توجه به مقولات فرهنگی در شورای ششم اراک کاملاً مشهود است

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد شهرداری از عمرانی به فرهنگی، دستیابی به توسعه فرهنگی را آسان‌تر خواهد کرد، ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر توجه به مقولات فرهنگی در شورای ششم اراک کاملاً مشهود است و برنامه ریزی زیرساخت‌های فرهنگی و هزینه‌های صرف شده در شهرداری اراک باید همه جهت توسعه فرهنگی باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اراک با بیان اینکه رویکرد مهم این کمیسیون توسعه سرمایه اجتماعی شهر اراک است، اظهار کرد: سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه به نوعی ظرفیت‌های توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اجتماعی و اقتصادی آن جامعه را پیش رو دارد. به هر میزان که رشد و توسعه و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی داشته باشیم به همان میزان جامعه‌ای به سامان و پویا را خواهیم داشت.