پروژه پارک صباغان به مرحله اجرای سازه رسید

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اهواز از آغاز اجرای سازه پروژه تدفین شهید گمنام در پارک شهید صباغان خبر داد. به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره با اعلام خبر فوق گفت: پروژه تدفین شهید در پارک صباغان پس از اجرای تزریق بتن و آرماتوربندی به مرحله اجرای جوشکاری و […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اهواز از آغاز اجرای سازه پروژه تدفین شهید گمنام در پارک شهید صباغان خبر داد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره با اعلام خبر فوق گفت: پروژه تدفین شهید در پارک صباغان پس از اجرای تزریق بتن و آرماتوربندی به مرحله اجرای جوشکاری و ساخت سازه رسیده است.
وی با ابراز رضایت از سرعت اجرای پروژه ادامه داد: با تکیه به نیروهای فنی سازمان، سایر امکانات بلافاصله تامین و در محل پروژه به کار گرفته می شود.