پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پسماندهای ساختمانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست بررسی و رفع موانع مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی با حضور مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری خبر داد.

پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پسماندهای ساختمانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست بررسی و رفع موانع مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی با حضور مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری خبر داد.

به گزارش الماس، غلامرضا ساکتی توضیح داد: موضوع مدیریت اصولی پسماندهای ساختمانی برای پیشگیری از معضلات ناشی از آن همواره در دستور کار سازمان قرار داشته و اکنون با استقرار سامانه یکپارچه مدیریت پسماندهای ساختمانی امید بیشتری برای مدیریت اصولی این بخش از پسماندها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: به گواه آمار روزانه حدود ۷۰۰۰ تن پسماند ساختمانی در شهر اصفهان تولید می شود که از این مقدار حدود ۳۵۰۰ در سایت پسماندهای ساختمانی به صورت مجاز و مابقی به طور غیرمجاز در مناطق مختلف شهری تخلیه می شود اما با استقرار این سامانه و پایش عملکرد خودروهای جمع آوری نخاله های ساختمانی انتظار می رود به تدریج میزان تخلیه غیر مجاز پسماندهای ساختمانی به حداقل برسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با  اشاره به نشست برگزار شده با محوریت تسهیل روند مدیریت پسماندهای ساختمانی بیان کرد: در حال حاضر سامانه جامع مدیریت پسماندهای ساختمانی مستقر شده و اجرای آن تا حد زیادی منوط به همکاری بین بخشی میان دستگاه های مرتبط و پیاده سازی آن در مناطق ۱۵ گانه شهرداری است که نشست فوق در راستای شکل گیری این تعامل و رفع موانع موجود برگزار شده است.

ساکتی با تأکید بر عزم راسخ سازمان مدیریت پسماند برای مدیریت تخصصی پسماندها در حوزه های مختلف، تصریح کرد: خوشبختانه سازمان حمل و نقل بار نیز در اجرای این پروژه مصمم است و طبق گفتگوی های دوجانبه مقرر شده تا به منظور بهبود اجرای فرآیند طرفین به تعهدات خود در زمینه اجرا و نظارت بر مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی به طور کامل عمل کنند تا در آینده نزدیک شاهد ارتقای کیفی مدیریت این دسته از پسماندها و جلوگیری از تخلفات احتمالی باشیم.

کد محتوا ۴۲۱۵۰

برچسب ها