پیشبرد همزمان فعالیت های فرهنگی در کنار اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری زاهدان

سعید گنجعلی کارشناس ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زاهدان در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: نگرش شهردار زاهدان توجه به مقوله فرهنگ در کنار فعالیت های عمرانی است. وی در مورد فعالیت های عمرانی شهرداری زاهدان گفت: برای گشودن گره های ترافیکی در شهر زاهدان چند […]

سعید گنجعلی کارشناس ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زاهدان در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: نگرش شهردار زاهدان توجه به مقوله فرهنگ در کنار فعالیت های عمرانی است.

وی در مورد فعالیت های عمرانی شهرداری زاهدان گفت: برای گشودن گره های ترافیکی در شهر زاهدان چند پروژه سنگین از جمله ساخت تقاطع های غیر هم سطح در دست اقدام است.

کارشناس ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زاهدان افزود: با توجه به پایین بودن سرانه فضای سبز در شهر زاهدان ، برنامه هایی برای بهبود وضعیت فضای سبز در کنار پیشبرد فعالیت های عمرانی در سال جاری آغاز شده است.

منبع خبر