پیش‌بینی متمم در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم/بودجه شهرداری انقباضی است

شهرداران آنلاین/مهرداد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم به‌صورت انقباضی اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری در روند پنج‌ساله نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان بود، اما در نهایت بعد از بررسی‌ها، این بودجه سه هزار و ۶۰ میلیارد تومان نهایی شد. وی با بیان اینکه بودجه شهرداری با […]

شهرداران آنلاین/مهرداد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم به‌صورت انقباضی اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری در روند پنج‌ساله نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان بود، اما در نهایت بعد از بررسی‌ها، این بودجه سه هزار و ۶۰ میلیارد تومان نهایی شد.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری با در نظر گرفتن منابع و مصارف تنظیم‌شده که بخش منابع به درآمدها و بخش مصارف مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی است، افزود: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم در چارچوب برنامه ۵ ساله شهرداری و برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله انجام شد.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم ابراز کرد: بخش درآمدی این لایحه دارای سه ردیف اصلی است که ردیف نخست به درآمدهای عمومی شهرداری اعم از پروانه، مازاد تراکم، تغییر کاربری، عوارض مشاعی، حذف پارکینگ و جرائم کمیسیون ماده صد و همچنین عوارض مشاغل و مالیات ارزش‌افزوده اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه سرفصل دیگر بودجه شهرداری قم در بخش درآمدی، شامل فروش املاک و اموال و ارائه سهم شهرداری بر اساس توافقات معوّض و مزایده‌ای است گفت: یک‌سوم درآمدهای بودجه شهرداری قم نیز مربوط به این سرفصل است.

توکلی تصریح کرد: مابقی منابع درآمدی شهرداری  به فراخور از تسهیلات بانکی و فروش اوراق مشارکت و همچنین دریافت دیون سنواتی دولت یا اسناد خزانه به‌عنوان مطالبات شهرداری است، ضمن آنکه سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری هم در این بخش قابل تحقق است.