پیشرفت پروژه فرهنگسرای شهرداری ملارد

شهرداران آنلاین/ گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، و به نقل از روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد در ادامه اجرای پروژه فرهنگسرا، فرآیند ارسال ستونهای بالکن فرهنگسرا از کارخانه در محل احداث، تیرچه گذاری بلوک A  همزمان با اجرای مقام سازی ، عمل آوری بتن سقف بلوک A فرهنگسرا، […]

شهرداران آنلاین/ گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، و به نقل از روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد در ادامه اجرای پروژه فرهنگسرا، فرآیند ارسال ستونهای بالکن فرهنگسرا از کارخانه در محل احداث، تیرچه گذاری بلوک A  همزمان با اجرای مقام سازی ، عمل آوری بتن سقف بلوک A فرهنگسرا، اجرای بتن ریزی سقف دوم بلوکA در حدود ۶۲۰ مترمربع، اجرای تخریب سقف زیرزمین آمفی تاتر فرهنگسرا جهت ستون گذاری بالکن آمفی تاتر و تکمیل تیغه چینی طبقه همکف بلوک C فرهنگسرا در این یک هفته اخیر  بسرعت در حال پیشرفت می باشد.