پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه احداث سه پل روی کال دروی

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امید رضا رحمانیان ،دراین خصوص افزود: برای سهولت دسترسی های شهروندان در دو سوی کال دروی، احداث سه پل بر روی این کار در دستور کار قرار گرفت. وی اضافه کرد: بر همین اساس پل بلال، رسالت ۸۵ و رسالت ۹۱ با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امید رضا رحمانیان ،دراین خصوص افزود: برای سهولت دسترسی های شهروندان در دو سوی کال دروی، احداث سه پل بر روی این کار در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بر همین اساس پل بلال، رسالت ۸۵ و رسالت ۹۱ با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی در دست احداث است که با بهره برداری از این پل ها، محلات زیادی در دو سوی کال دروی به هم متصل شده و راه های ارتباطی، کوتاه تر می شود.

شهردار منطقه سه ادامه داد: پروژه احداث این سه پل تا کنون از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردار است که امیدواریم با اختصاص به موقع منابع لازم، کار با همین سرعت ادامه یابد.