پیشرفت ۲۵ درصدی تعریض پل فردوسی

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پروژه تعریض پل فردوسی پیشرفت ۲۵ درصدی داشته است، گفت: نوسان قیمت آهن آلات انتخاب پیمانکار برای اجرای عرشه پل را کمی به تاخیر انداخت. 

پیشرفت 25 درصدی تعریض پل فردوسی

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پروژه تعریض پل فردوسی پیشرفت ۲۵ درصدی داشته است، گفت: نوسان قیمت آهن آلات انتخاب پیمانکار برای اجرای عرشه پل را کمی به تاخیر انداخت. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایرج مظفر با اشاره به اجرای پروژه تعریض پل فردوسی اظهار کرد: این طرح به علت ایجاد فضای شهری در کنار پل فردوسی طراحی شده و سال گذشته به تصویب رسید. عملیات اجرایی تعریض هم در سال جاری آغاز شد.

وی بیان کرد: به خاطر تامین بودجه، این طرح به سه قسمت تقسیم شد در مرحله اول اجرای فونداسیون پل انجام شد، در مرحله دوم آماده سازی عرشه پل با طرفین عابر پیاده در دستور کار است و در مرحله سوم مبلمان و دسترسی به طرفین پل فردوسی انجام می شود.

*ادامه تعریض پل فردوسی در گرو تامین اعتبار

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: عرشه پل از جنس فلز است که به علت مشکلاتی که در نوسان نرخ ها در بازار آهن آلات وجود دارد، شهرداری اصفهان سه بار اقدام به اعلام مناقصه برای این موضوع کرد که به دلیل افزایش نرخ آهن آلات هیچ پیمانکاری انتخاب نشد. همچنین در مقطعی یک نفر انتخاب اما برنده اعلام نشد چراکه پیش بینی قیمتی که برای این بخش از پروژه انجام شده بود با قیمت کنونی تطابق ندارد و تصمیم گرفتیم بعد از تامین اعتبار از سوی منطقه شش، پیمانکار اعلام شود.

مظفر با بیان اینکه اگر ۵۰ درصد کل این پروژه را بخش عرشه و ۵۰ درصد را فونداسیون کار در نظر بگیریم، تاکنون پروژه تعریض پل فردوسی ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: زمان اتمام این طرح هم بستگی به تامین اعتبار پروژه از سوی منطقه دارد که بعد از این مرحله، اجرای عرشه دارای یک پروسه هشت ماهه است.

*پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری

وی در خصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری برای اتصال خروجی مجموعه های مسکونی شهرک شهید کشوری به بزرگراه اظهار کرد: ساخت پل در این پروژه به پایان رسیده است و مسیرها نیز در مرحله پایانی است که اگر مشکل تعریض بخشی از این طرح با ارتش را نداشتیم در آستانه بهره برداری بود.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: کارهای ابنیه ای تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری به پایان رسیده است و آماده آسفالت و نرده گذاری است به طوریکه در صورت حل معارضات ارتش، ۱۰ درصد باقی مانده پروژه هم تکمیل و ساخته می شود.

کد محتوا ۴۰۹۰۹

برچسب ها