پیشگیری از خزان زودرس درختان چنار در محله‌های مرکزی شهر تهران

شهرداران آنلاین/شهردار منطقه۱۱ با توجه به گرمای هوا از اقدامات در دست انجام از سوی اداره فضای سبز برای پیشگیری از تنش‌های دمایی و خزان زودرس درختان چنار در سطح منطقه خبر داد. به گزارش ایسنا، نصراله آبادیان با اشاره به اهمیت حفظ درختان به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع زیستی؛ گفت: حدود ۸هزار اصله درخت […]

شهرداران آنلاین/شهردار منطقه۱۱ با توجه به گرمای هوا از اقدامات در دست انجام از سوی اداره فضای سبز برای پیشگیری از تنش‌های دمایی و خزان زودرس درختان چنار در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصراله آبادیان با اشاره به اهمیت حفظ درختان به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع زیستی؛ گفت: حدود ۸هزار اصله درخت چنار در معابر و بوستان‌های این منطقه قرار دارد که با توجه به اقلیم شهر تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آبادیان با بیان این که بیش از ۴۰هزار انواع درخت در این منطقه وجود دارد؛ افزود: با توجه  به اهمیت  درختان چنار و تنش دمایی ایجاد شده و افزایش دمای هوای شهر تهران در اواسط فصل بهار، به منظور پیشگیری از خزان زودرس این درختان اقداماتی از سوی مرکز تام منطقه ۱۱ انجام شده است.

وی در باره انواع روش های در دست اجرا برای حفظ سلامت و نشاط درختان چنار در بخش مرکزی شهر تهران بیان کرد: اصلاح تشتک های آبیاری به نحوی که۱۰۰-۸۰ لیتر آب گنجایش داشته باشد، خاک ورزی مستمر بستر برای خارج  شدن اتیلن و رسیدن هوا به ریشه، آبیاری های سنگین به صورت مستمر  و منظم، آبشویی‌های مستمر و منظم در ساعات خنک، تغذیه به صورت محلول پاشی و محلول دهی و استفاده از چسب محافظ تنه به منظور انعکاس  نور خورشید و کاهش جذب دما از جمله کارهای در حال انجام است.