پیش داوری عجیب حجت نظری درباره برخورد شورای ششم با اقلیتهای مذهبی

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، لایحه ۶۶ پیشنهادی کمیته نامگذاری در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد. در ابتدا محمد جواد حق شناس در توضیح این لایحه، پیشنهادات این کمیته برای تغییر نام معابر را قرائت کرد. در این میان پیشنهاد نامگذاری شماری از معابر به نام تالاب‌های کشور نیز وجود داشت. بر این اساس تغییر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، لایحه ۶۶ پیشنهادی کمیته نامگذاری در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

در ابتدا محمد جواد حق شناس در توضیح این لایحه، پیشنهادات این کمیته برای تغییر نام معابر را قرائت کرد. در این میان پیشنهاد نامگذاری شماری از معابر به نام تالاب‌های کشور نیز وجود داشت. بر این اساس تغییر نام کوچه‌های نور یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم با حفظ شماره به ترتیب به نام‌های تالاب هورالعظیم، تالاب شادگان، تالاب میانکاله، تالاب انزلی و تالاب گمیشان، کوچه‌های قائم ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با حفظ شماره به ترتیب به نام‌های تالاب کانی، تالاب زیوار، تالاب چغاخور، تالاب بندعلی خان، تالاب پریشان، تالاب بختگان، تالاب میغان، تالاب جازموریان از سوی کمیته نامگذاری مورد پیشنهاد قرار گرفتند.

در ادامه دیگر پیشنهادات نامگذاری معابر نیز مطرح شد.

سپس زهرا صدراعظم نوری در پرسشی گفت: سوال بنده درباره یکی از نام‌ها است که خیابان راضی به خیابان ۱۲۹۸ تغییر نام یافته است. سوال بنده این است که معنای این نامگذاری چیست. به علاوه در برخی ردیف‌های دیگر مثلاً کوچه «گلستان» به نام کوچه «آب خاز» تغییر نام یافته یا کوچه «پناه» به نام «نارداران» تغییر نام یافته و این مفاهیم باید توضیح داده شود. به علاوه وقتی نام یکی کوچه تغییر می‌کند باید علت تغییرات آن به مخاطبان توضیح داده شود.

در ادامه ناهید خداکرمی گفت: بنده درباره تغییر نام کوچه «همسایگان» در منطقه توانیر مخالف هستم به علاوه پیشنهاد بنده این است که کوچه ۱۲۹۸ به سال ۱۲۹۸ تغییر یابد.

سپس علی اعطا گفت: در رابطه با برخی نامگذاری‌ها انتخاب‌ها مناسب نیست. البته در ردیف شماره ۲۴، معماری به نام مهندس بوستون بوستانیان که از ارامنه کشور هستند در خیابان آرارات مناسب است. مورد بعدی استاد فلامکی در هفت تیر و حوالی دفتر ایشان مورد تأیید است اما موارد دیگر پیشنهاداتی است که دوستان فرض کردند که اگر محل پیشنهادی در مجاورت ساحتمان مرکز جامعه مهندسان باشد این امر کفایت می‌کند.

وی افزود: اما در رابطه با استاد پیرنیا و دو مورد دیگر هیچ نسبتی با محل جامعه مهندسان مشاور ندارد. معنا دار تر است که این نامگذاری‌ها در بافت‌های نزدیک به آثار این افراد که اغلب نیز ثبت ملی شده است، انجام شود.

در ادامه نظری با تعدادی از بندهای پیشنهادی کمیسیون نامگذاری برای تغییر نام معابر و خیابان‌ها مخالفت کرد.

در نهایت تعدادی از بندهای این لایحه پیشنهادی با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و باقی موارد که مورد مخالفت اعضا بود مورد بررسی قرار گرفت.

نظری افزود: اگر سازمان زیباسازی در معابر تغییر نام یافته تابلویی نصب و دلیل تغییر بافتن اسم کوچه را تغییر دهد مشکل حل می‌شود.

در ادامه ابراهیم امینی گفت: اگر سازمان زیبا سازی تابلو نصب کند که قابل قبول نیست. یک موضوع مورد تصویب را بیان کنید.

نوری نیز عنوان کرد: هدف ما از نامگذاری چیست و باید نامگذاری‌ها به شکلی باید که شهروندان از آن آگاه باشند. به عنوان مثال پیشنهاد نامگذاری کوچه‌ای به نام ۱۲۹۸ باید یک پسوند داشته باشد در غیر این صورت برای مردم مبهم است.

سپس حق شناس با اضافه کردن کلمه «سال» به کوچه ۱۲۹۸ موافقت کرد.

در ادامه اعطا در مخالفت با یکی از بندهای این لایحه گفت: اصل پیشنهاد نامگذاری کوچه ۱۲۹۸ خوب است اما اینکه اسم یک خیابان شماره است، مشخص است که اشاره به یک سال خاص دارد.

وقتی نایب رئیس شورا پیشنهاد نامگذاری یک معبر را توهین به سفارت انگلیس می‌داند

در ادامه امینی گفت: اینکه در کنار سفارت انگلیس معبری به نام ۱۲۹۸ را نامگذاری کنیم، از نظر دیپلماسی امر درست و پسندیده‌ای نیست. زمانی که ما اجازه راه اندازی سفارت را در کشور می‌دهیم در واقع اجازه داده‌ایم که نماینده آن کشور در خاک ما قرار گیرد تا روابط دوستانه بین‌المللی تحکیم شود اما این نامگذاری ما شبیه این است که فردی را به خانه خود دعوت کنیم اما یک کینه صد ساله را دائماً به رخ او بکشیم. ما باید موارد مثبت که باعث تحکیم است را انجام دهیم و نامگذاری این خیابان و تداعی اتفاقات سال ۱۲۹۸ به معنای فحش دادن به سفارت انگلیس است. پیشنهاد بنده نامگذاری خیابان ۱۲۹۸ در منطقه دیگری است.

در ادامه این بند برای بررسی بیشتر با ۱۱ رأی موافق به کمیسیون نامگذاری بازگردانده شد.

نظری: احتمال مخالفت شورای بعدی با تغییر نام معابر به نام اساتید ارمنی

در ادامه اعطا با توضیح مخالفت خود با بندهای مربوط به نام مهندسان و معماران در نزدیکی مجموعه جامعه مهندسان گفت: این افراد هیچ ارتباطی با مجموعه جامعه مهندسان ندارند و پیشنهاد بنده برگشت این بند به کمیسیون و نامگذاری معابری به نام این افراد در حوالی آثار نصب شده آنها در شهر است.

نظری گفت: درباره آقای پیرنیا علت این نامگذاری این است که ایشان استاد دانشگاه شهید بهشتی بوده‌اند و این خیابان نزدیک دانشگاه شهید بهشتی است. دو مورد دیگر نیز در حوالی آثار ثبت شده آنها معبر مناسبی برای نامگذاری پیدا نکردیم و دلیل نامگذاری آنها در حوالی مجموعه جامعه مهندسان این بود.

وی تاکید کرد: اگر این نامگذاری‌ها به شورای بعدی برود، ممکن است به دلیل ارمنی بودن این اساتید، شورای بعدی با نامگذاری معابر به نام آنها مخالفت کند.

در ادامه برگشت این بندها به کمیسیون با ۷ رأی موافق به تصویب نرسید.

سپس محمود میرلوحی با تغییر نام برخی معابر به نام شهرهایی در کشورهای همسایه مخالفت کرد.

سپس حق شناس در واکنش به مخالفت میرلوحی یکی از پیشنهادات ما نامگذاری ۱۰ معبر به نام شهرهای ایرانی است که در قرارداد گلستان از ایران جدا شده در حال حال حاضر در سه کشور همسایه قرار دارند. این نامگذاری موجب صلح و بهتر شدن روابط با این کشورها می‌شود.

پیشنهاد میرلوحی مبنی بر عدم تغییر نام این خیابان‌ها با ۷ رأی موافق به تصویب نرسید.

در ادامه خداکرمی در مخالفت با تغییر نام کوچه‌ای در محله توانیر گفت: کوچه «همسایگان» در محله توانیر در کنار کوچه «دوستان»، «همسایگان» و «آشنایان» قرار دارد و تغییر نام این کوچه‌ها هارمونی زیبای محله را به هم میزند.

حق شناس گفت: پیشنهاد تغییر نام کوچه «همسایگان» به دلیل وجود تکرار آن در شهر پیشنهاد شده است.

در ادامه پیشنهاد خداکرمی مبنی بر عدم تغییر نام کوچه «همسایگان» با ۱۰ موافق به تصویب رسید.

نام خبرنگاران فقید بر سر خیابان‌های شهر جای گرفت

در ادامه حق دستور جلسه ۶۷ کمیسیون نام گذاری مبنی بر تغییر نام ۶۲ معبر از سوی حق شناس قرائت شد. در این لایحه پیشنهاد نامگذاری دو معبر به نام ریحانه یاسینی و مهرشاد کریمی دو خبرنگار فقید که اخیراً در حادثه واژگونی اتوبوس در بازدید از دریاچه ارومیه جان باختند، مطرح شد. این معابر در حوالی خیابان پیروزی و در محل کوچه محل زندگی این دو خبرنگار انجام شده است.

در این لایحه نیز پیشنهاد تغییر نام خیابان موج به نام خیابان «محیط‌بان» در حد فاصل میدان موج تا بلوار صدف نیز وجود داشت که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

کلیات این لایحه با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.

سپس لایحه ۶۸ نامگذاری معابر با تغییر نام ۶۱ معبر مطرح و تمامی پیشنهادات با موافقت اعضای شورا روبرو شد.