پیگیری جدی شهرداری صفادشت جهت خدمات رسانی به شهرک صنعتی این شهر

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ گفتنی است ، محمد علی کریمی ، شهردار صفادشت با این عنوان که ارائه خدمات عمرانی و خدماتی به شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت یکی از تکالیف شهرداری جهت رفع موانع تولید دانست ، اظهار داشت:توسعه اقتصادی ،افزایش اشتغال و کار آفرینی شهر یکی از اهداف اصلی مجموعه مدیریتی شهر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ گفتنی است ، محمد علی کریمی ، شهردار صفادشت با این عنوان که ارائه خدمات عمرانی و خدماتی به شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت یکی از تکالیف شهرداری جهت رفع موانع تولید دانست ، اظهار داشت:توسعه اقتصادی ،افزایش اشتغال و کار آفرینی شهر یکی از اهداف اصلی مجموعه مدیریتی شهر بوده است که  خدا را شکر تاکنون با جدیت مورد حمایت قرارگرفته و اکنون بعد ازسالها پیگیری، همراهی و مساعدت مسئولین شاهد رشد و شکوفایی شهرک های صنعتی این شهردر حوزه های مختلف تولیدی هستیم و مهمتر اینکه بستر استخدام  و بکارگیری هزاران جوان جویایی کار را فراهم آورده است.

شهردار صفادشت ادامه داد :به منظورارائه خدمات و رفع مسائل شهرک طی جلسات متوالی که با مدیرعامل شهرک صنعتی برگزارگردید، موضوعاتی چون حل مشکل کمبود آب، آسفالت معابر شهرک، توسعه فضای سبز ،نصب تابلوهای راهنمایی واحدهای تولیدی، نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در بلوارهای خرداد و اردیبهشت،تسریع در راه اندازی ایستگاه آتش نشانی و ارتقاء امکانات خدمات امداد و نجات، نصب فاز دوم دوربین های مدار بسته جهت ارتقاء ایمنی شهرک وسایر موارد مطرح و تصمیماتی جهت تسریع در روند اجرای پروژه های مذکورگرفته شد.