چراغ‌های راهنما در شهر بابل دیگر خاموش نخواهند شد.

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل، مهندس کیانی از اقدام تحسین برانگیز شهرداری بابل در مواقع قطع برق در شهر بابل به جهت جلوگیری از خاموشی چراغ‌های راهنما خبر داد و گفت: قطع مکرر برق در این روزها باعث خاموشی چراغ‌های راهنمایی و درنتیجه سردرگمی راننده‌ها و به تبع آن تحمیل ترافیک سنگین‌ در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل، مهندس کیانی از اقدام تحسین برانگیز شهرداری بابل در مواقع قطع برق در شهر بابل به جهت جلوگیری از خاموشی چراغ‌های راهنما خبر داد و گفت:

قطع مکرر برق در این روزها باعث خاموشی چراغ‌های راهنمایی و درنتیجه سردرگمی راننده‌ها و به تبع آن تحمیل ترافیک سنگین‌ در خیابان‌های شهر بابل می‌شد که معاونت فنی عمرانی شهرداری در یک اقدام ضربتی پروژه نصب یوپی اس برای چراغهای راهنما را در دستورکار قرارداد.

شهرداربابل افزود: قطع شدن برق چراغ‌های راهنمایی مشکلات فراوانی را برای شهروندان بوجود می‌آورد و ترافیک چهارراه‌ها را افزایش می‌هد به همین دلیل شهرداری بابل با نصب منبع تغذیه بدون وقفه توانست از خاموشی چراغ‌های راهنما در شهر جلوگیری نماید.

مهدی کیانی شهردار بابل تشریح کرد: برای این پروژه بیش از ۱ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفتیم تا چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها به دلیل حساسیت‌های موجود از کار نیفتاده و روشن بمانند.