چکیده ای از عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۴ اهواز

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار پوریا راهنورد مدیر منطقه افزود: اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری ، زیرسازی ولکه گیری معابراصلی درسطح منطقه ازجمله بلوارکارگر شرقی ،بلوارنخلستان ، اصلی گلستان نبش اقبال و…بیش از  ۴۰۰۰ هزار مـــــتر مربع این مناطق می باشد. راهنورد ادامه داد: اجرای عملیات لگه گیری آسفالت وترمیم نوار حفاری […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار پوریا راهنورد مدیر منطقه افزود: اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری ، زیرسازی ولکه گیری معابراصلی درسطح منطقه ازجمله بلوارکارگر شرقی ،بلوارنخلستان ، اصلی گلستان نبش اقبال و…بیش از  ۴۰۰۰ هزار مـــــتر مربع این مناطق می باشد.

راهنورد ادامه داد: اجرای عملیات لگه گیری آسفالت وترمیم نوار حفاری به صورت گسترده درسطح منطقه از طریق سامانه ۱۳۷ و بهسازی پیاده رو جدولگذاری پارک مادر واقع در خیابان کاج انجام شد..
راهنورد اضافه کرد: معاونت فنی و عمرانی منطقه در ادامه فعالیت های خود اقدام به بهسازی پیاده رو پل پنجم کرد و همچنین روکش آسفالت سه راهی گلستان مسیر رفت وبرگشت اجرا شد.
مدیر منطقه چهار یکی دیگر از اقدامات معاونت فنی و عمرانی خود را اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار اصلی گلستان حدفاصل درب دانشگاه شهید چمران تا میدان قلم، اجرای عملیات زیرسازی تاحد لایه اساس و آسفالت خیابان شیرویه جنب استادیوم تختی برشمرد